Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Merknadsfrist 12.06.18

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i minimum 3 veker. 

Les meir 14. mai 2018
Framside_rapport_ROS[1]

Møte i plan- og kommunalteknisk utval torsdag 24. mai

Det vert nytt møte i plan- og kommunalteknisk utval torsdag 24. mai, kl. 13.00. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og er ...

Adresseprosjektet – status

Det vart oppretta namnesak på 22 vegar på Osterøy tilbake i januar 2016. Stadnamnstenesta på Vestlandet utarbeida ei til...
Les meir 11. mai 2018

Osterøy blir språkkommune

Barnehagane og skulane i Osterøy kommune skal samarbeide tettare og jobbe mot felles mål for å auke lese- og skrivedugle...
Les meir 27. april 2018

Vårdugnad

BIR inviterer borettslag, velforeningar, skular, barnehagar og andre til å delta på ryddedugnad mellom 23. april og 11. ...
Les meir 17. april 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag23. mai
Kulturkalender Osterøy
fredag25. mai
Kulturkalender Osterøy
onsdag30. mai
Kulturkalender Osterøy
onsdag06. juni
Kulturkalender Osterøy
onsdag13. juni
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

osteroyvideothumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish