Berekraftig areal- og transportanalyse for Osterøy kommune

Korleis planlegge for reduksjon i klimagassutslepp?

Osterøy kommune har sett på korleis framtidige areal- og transportprosjekt kan bidra til minst mogleg utslepp av klimagassar. Det er utforma ein rapport der det er vurdert to ulike scenario for framtidig utvikling og klimagassutslepp i høve til korleis ein lokaliserar framtidig utbygging og infrastruktur. Rapporten er ikkje bindande for framtidig utbygging men skal vera eit grunnlagsmateriale til framtidig kommuneplanlegging.

Les meir 16. oktober 2018
FORSIDEATPRAPPORT

No er nettsida vestbrannregion.no lansert!

Fredag 21. september vart nettsida vestbrannregion.no lansert. Den skal gje aktuell og nyttig informasjon til både innby...
Les meir 16. oktober 2018

Influensavaksine

Det  er snart tid for årets influensavaksinering.
Les meir om influensavaksine 15. oktober 2018

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 17. oktober

Møtet vert halde i Osterøy rådhus, heradsstyresalen og tek til kl. 13.00. Innkalling og sakspapir til møtet finn du h...

Vedtak av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Heradsstyret gjorde i sak 070/18 26.09.18 følgjande vedtak: "I medhald av Sivilbeskyttelseslova § 14 vedtek Osterøy komm...
Les meir 09. oktober 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag20. okt.
Kulturkalender Osterøy
lørdag20. okt.
Kulturkalender Osterøy
lørdag20. okt.
Kulturkalender Osterøy
søndag21. okt.
Kulturkalender Osterøy
søndag21. okt.
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Kystsogevekene 2018

osteroyvideothumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish