Kunngjering - Oppstart av detaljregulering Saltverket næringsområde Fotlandsvåg

Det vert no starta opp arbeid med detaljregulering av Saltverket - Fotlandsvåg. Området skal regulerast til næringsverksemd og er i tråd med kommuneplanen sin arealdel. Høyringsfrist er sett til 4. januar 2019.

Les meir 07. desember 2018
Bilete saltverket

Møte i heradsstyret onsdag 12. desember

Osterøy heradsstyre har møte i Osterøy rådhus, heradsstyresalen, onsdag 12.12.18. Møtet startar kl. 16.00 og vert halde ...

Sjekk branntryggleiken hjå deg sjølv!

I desember set den nasjonale «Aksjon boligbrann» søkjelyset på branntryggleiken i førjuls- og juletida. Sjekk korleis de...
Les meir 04. desember 2018

Informasjon om feie-/tilsynsavgift for fritidsbustadar

I desse dagar sender me ut faktura på kommunale avgifter. I samband med dette er det mange eigarar av hytter/fritidsbust...
Les meir 01. desember 2018

Stenger vatnet på Hauge 6.desember

Melding frå teknisk drift

På grunn av arbeid på vassleidningsnettet vert vatnet stengt på Follfotvegen Hauge torsdag 6. desember frå klokka 08.30-...
Les meir 05. desember 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag02. feb.
Kulturkalender Osterøy
lørdag02. mars
Kulturkalender Osterøy
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Kystsogevekene 2018

osteroyvideothumbnail.jpg

Web levert av CustomPublish