Basistrening på Nordbygda skule

Basistreninga vert kvar måndag (følger skuleruta og opningstider for gymsalen)
mellom 18.00 og 19.30
Det er for alle i skulealder og oppover. dei under 9 år bør ha følgje av føresett. me trenar på stajoner i 2 økter ( sirkeltrening) til musikk. Alle kan få rettleiing undervegs. Stafett og ballspel etterpå. dette er sosialt og moro- hugs innesko på vårt nye golv i gymsalen:-)

Arrangør: TOVE KRISTIN OG VIDAR
: Gymsalen Nordbygda skule
Tid: torsdag 1. januar
Fysisk aktivitet
http://www.risnesil.no