Vergemålslova - framtidsfullmakt - Velkommen til orienteringsmøte

Orientering om vergemålslova og framtidsfullmakt. Følg linken og les meir på heimesida til kommunen

Arrangør: MELAND ELDRERÅD, LINDÅS PENSJONISTLAG OG PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND
: Meland eldresenter
Tid: mandag 29. januar 18:00
http://www.meland.kommune.no/vergemaalslov...