AKTUELT FRÅ PLAN

Bilde framside Moglegheitsstudie_400x285

Moglegheitsstudie for Lonevåg

Kommunen har fått midlar frå Hordaland fylkeskommune til å gjennomføre ein moglegheitsstudie som skal vise ei mogleg framtidig utvikling av kommunesenteret Lonevåg. 

11. april 2018 Les meir
Plankart_4gang_500x355

Fylkesmannen stadfesta Osterøy heradsstyre sitt vedtak i klagesak områderegulering Valestrand sentrum -planID 12532011003

Vedtak: Fylkesmannen i Hordaland stadfester Osterøy heradsstyre sitt vedtak av 20.09.2017 i sak 055/17, godkjenning av områderegulering Valestrand sentrum planID 12532011003

11. april 2018 Les meir

Vedtak mindre endring kommuneplanen sin arealdel

Heradstyret vedtok i møte 21.02.2018 mindre endring av kommuneplanen sin arealdel. Sjå vedlagte dokument for gjennomgang av endringane.

28. februar 2018 Les meir
FRAMSIDE

Sjø- og strandsoneplanen vedtatt

Sjø og strandsoneplanen vart endeleg vedtatt i Heradstyremøte 21.02.2018.

26. februar 2018 Les meir
Kunngjering opppstart KDP Oppvekst_400x435

Kunngjering av vedtak - Planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst

HS-sak 007/18

Heradstyret har i møte 17.01.18 vedteke framlegg til planprogram for Kommunedelplan for Oppvekst.

HS-sak 007/18:

"Osterøy kommune vedtek framlegg til planprogram for kommunedelplan for oppvekst med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §11-13”.

08. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish