Aktuelt

Her vert det publisert nyhende om tilskot og andre saker tilknytt frivillig aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LivOGLyst logo

LivOGLyst - Lokalsamfunnskonferanse

Partnarskapen ved Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune ønskjer nye søkjarar velkomne til Lokalsamfunnskonferansen v/LivOGLyst 20. september. Hovudtema for årets konferanse er «Å skape saman».

25. juni 2018 Les meir
Samlingshuset Kongshall på Valestrand

Tilskot til lokale kulturbygg

Tilskot til kulturbygg forvaltast av fylkeskomunane. Søknadane må først sendast til kommunene for sakshandsaming. Frist for søknadar for søknadsåret 2019 er 1.februar.

01. juni 2018 Les meir
Naust i Mjøsvågen

Arrangement på Kystsogevekene 2018

Ynskjer du å ha eit arrangement under Kystsogevekene? Då må du hugse at frist for å melde inn arrangement til årets program er 10. mai. Kystsogevekene opnar i 2018 laurdag 4. august under den store veteranbåtfestivalen Fjordsteam i Bergen.

16. april 2018 Les meir

Kompensasjon av meirverdiavgift

Du kan no søkja om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

 

08. januar 2018 Les meir

Oppsummering frå medverknadsmøte frivilligpolitikk

Kommunen inviterte inn til medverknadsmøte / arbeidsverkstad for frivillige 7. september.

09. november 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish