Avfallshandtering

09.12.2009 tildelte Osterøy kommune einerett til BIR AS for å utføre kommunen sine plikter iht lovpålagde oppgåver innanfor husholdningsrenovasjon. Det vart gjort slikt vedtak:

"Osterøy kommune tildeler hermed einerett til BIR AS til å utføre kommunen sine plikter iht forureiningslova §30, jfr.  anskaffelsesforskrifta § 1-3(2) bokstav h. Eineretten kan vidare tildelas frå BIR AS til 100 % eigde dotterselskap som oppfyller vilkåra for å vera offentleg rettsleg organ."

 
Kontakt BIR ved spørsmål om renovasjon

Alle henvendingar om renovasjon skjer direkte til BIR tlf.  55277700 eller tlf. 815 33 030.

 Meir informasjon på Bir si heimeside, gebyr, tømmekalender

Hytterenovasjon

Klikk her for meir informasjon om hytterenovasjon. 

Web levert av CustomPublish