Bedrift og etablering

Ein stor styrke ved å drive næringsverksemd på Osterøy, er at du lett kan finne nokon å spele på lag med; mange ostringar driv eiga bedrift.

For meir informasjon sjå lenkene nedanfor:

  • Industrikonsulenten på Osterøy
    Osterøy kommune og Osterøy Industrilag samarbeidar om ei rettleiingsteneste for etablering (i alle bransjar) og næringsutvikling.
  • Osterøy kommune
    Ta gjerne kontakt med servicekontoret. Ordføraren og rådmannen prioriterar høgt å følgje opp dei som tek initiativ.

  • Kom-an
    Kom-an.no er ein vegvisar for nyskaping i Hordaland; meir etablering, fleire gründerar og større bulyst.

 

 
Web levert av CustomPublish