Familiens hus

Innbyggjarane skal oppleve gode og koordinerte tenester uavhengig av kva behovet er. Ta kontakt med ein av oss og så finn vi vegen vidare saman.

Familiens Hus heldt til på Rådhuset og  består av Barneverntenesta, PPT og Tverrfagleg teneste (TFT). TFT består av fagleiar,  familieveiledar, familieterapeutar, miljøterapeut og kommunepsykolog.

Web levert av CustomPublish