Ferievikar

Vi plar søkja etter ferievikarar for arbeid i pleie/omsorg og reinhald i februar/mars kvart år. Vi plar ikkje bruka ferievikarar i barnehagane.

Det er ofte lang søknadsfrist på desse stillingane fordi vi treng mange vikarar. Tilsetjingane blir gjort med jamne mellomrom i søkeperioden. Det kan difor vera lurt å ikkje venta for lenge med å senda inn søknad slik at du kjem med i «1. tilsetjingsrunde».

Dersom du vil søkja jobb som ferievikar, brukar du den same framgangsmåten som er forklart under «Ledige Stillingar».

Web levert av CustomPublish