Forvaltningstenesta for helse- og omsorgstenester i Osterøy kommune

Forvaltningstenesta mottek og behandlar alle søknadar om helse og omsorgstenester som kjem inn til Osterøy kommune. Tenesta samhandlar med spesialisthelsetenesta og koordinerar tenestene internt i komunen.

Søknadsskjema knapp

Du kan og få søknadsskjema og hjelp til å fylle ut søknad av dei tilsette ved forvaltningskontoret.

Kontaktinformasjonen til forvaltningstenesta er:

56 19 21 83 / 56 19 26 19 / 56 19 21 82

forvaltninghelseogomsorg@osteroy.kommune

Det er ikkje trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Forvaltningskontoret er ope kvardagar frå 08.00 - 15.00

Web levert av CustomPublish