Fritidstilbod

Her er ein enkel oversikt over nokre av fritidstilboda på Osterøy.

Idrettshall
Idrettslag
Fleire fotballag
Barnekor, vaksenkor
Fleire ungdomslag
Teatergrupper
Søndagsskule
Skyttarlag
Musikklag
Gode tur moglegheiter
Treningssenter
Fiske

Web levert av CustomPublish