Frivilligkoordinator Grete Birkelid Foto:

Frivilligkoordinator Grete Birkelid Foto: Heidi Eikeland ©Osterøy kommune

Frivilligkoordinator i Osterøy kommune

Osterøy kommune har nyleg tilsett frivilligkoordinator i 100 % stilling. 

Grete Birkelid er tilsett i stillinga. Frivilligkoordinatorstillinga, slik den skal utformast i dag, er ny i kommunen. Ei av frivilligkoordinatoren sine oppgåver, saman med frivillige Info frivliige organisasjonar.PNGorganisasjonar, vert å utvikle ein plan for korleis Osterøy kommune skal samarbeide med frivillige lag og organisasjonar. Ho vil verte ein kontaktperson mellom kommunen og frivillige organisasjonar, der ei av hennar  viktigaste oppgåver vert å bistå når frivillige organisasjonar ynskje hjelp eller samarbeid. 

Frivilligkoordinatoren er for tida i gang med å kartlegga kva som finns av frivillig aktivitet i kommunen. Frivilligkoordinatoren er og ansvarleg for TV-aksjonen i kommunen.  

Web levert av CustomPublish