Nyhende

Framside_rapport_ROS[1]

Merknadsfrist 12.06.18

Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn i minimum 3 veker. 

Les meir Publisert: 14.05.2018

Oppstart - utarbeiding av heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune

I møte 05.10.2016 gjorde Heradstyret slikt vedtak: "Oppstart av prosess for gjennomføring av Over...
Les meir Publisert: 11.11.2016
Web levert av CustomPublish