Nyhende

Framside heilskapleg ROS_300x441

Vedtak av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Heradsstyret gjorde i sak 070/18 26.09.18 følgjande vedtak: "I medhald av Sivilbeskyttelseslova § 14 vedtek Osterøy kommune Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune 2018."

Les meir Publisert: 09.10.2018

Høyring og offentleg ettersyn av Heilskapleg risiko-og sårbaranalyse for Osterøy kommune

Formannskapet gjorde i møte 03.05.18 i saknr 039/18 følgjande vedtak: Utkast til Heilskapleg risiko-...
Les meir Publisert: 14.05.2018

Oppstart - utarbeiding av heilskapleg risiko- og sårbaranalyse for Osterøy kommune

I møte 05.10.2016 gjorde Heradstyret slikt vedtak: "Oppstart av prosess for gjennomføring av Over...
Les meir Publisert: 11.11.2016
Web levert av CustomPublish