Oversikt kommunedelplanar

Her finn du oversikt over kommunen sine gjeldande kommunedelplanar.

Dersom du ikkje finn det du leitrar etter eller treng anna hjelp ta kontakt med sørviskontoret på tlf 556192100 eller epost post@osteroy.kommune.no

Kommunedelplan for sjø og strandsone 2015-2025

Kommundelplan for vassforsyning m/oversiktskart

Kommunedelplan helse, omsorg og sosial 2013 - 2022

Kommunedelplan for energi og klima 2011-2016

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommundelplan for bibliotek

Kommunedelplan for spesialpedagogiske tiltak

Kommundelplan for avløp

Kommundelplan for ny riksveg Hauge- Lonevåg

Kommundelplan for barnehage

Kommunedelplan for Fv 341 Tyssebotn-Kallestadsundet

Kommunedelplan- geodataplan for Nordhodland og Gulen

Kommunedelplan Hauge

Kommundelplan Landbruk

Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish