Kommunepsykolog

Tenesta er gratis og forma som eit lågterskeltilbod.

Jobben til kommunepsykologen er å førebyggja psykiske vanskar.

I Osterøy kommune er tenesta todelt:

Web levert av CustomPublish