Kultur

Osterøy er ein kommune med mange spanande kulturminne og kulturmiljø, og med eit særeige kulturlandskap. Kulturlandskapet er satt saman av gardstun og einskildbygningar som lemstover, brakaløer og naust, bunde saman av landskapselement som steingardar, stabbgjerde, bakkemurar og vegfar. Dette er ein viktig del av Osterøy sin identitet og historie og har stor opplevingsverdi.Kultur på Osterøy_400x466.jpg

Mjøsvågen

Osterøy museum

Sumarhuset til Ole Bull

Havråtunet

Kossdalsvegen

Hamre kyrkje

Norsk-Koreansk kultursenter

 

 

Web levert av CustomPublish