Kunngjering av godkjende vallister til kommunestyrevalet 2015

I møtet 27. mai godkjende Valstyret desse listene til kommunestyrevalet 2015:

Arbeidarpartiet

Høgre

Framstegspartiet

Kristeleg Folkeparti

Raudt

Senterpartiet

Miljøpartiet Dei Grøne

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Listeframlegga ligg også til offentleg ettersyn i Osterøy rådhus, Servicekontoret frå 01. juni 2015

Klage Eventuell klage på Valstyret sitt vedtak må setjast fram innan 7 dagar frå kunngjeringsdato.

Web levert av CustomPublish