Lærlingar

 

Vi plar søkja etter lærlingar i barne-/ungdomsarbeidarfaget og helsefagarbeidarfaget kvar vår i februar/mars.

Andre fag kan og førekoma.

Dersom du vil søkja lærlingestilling, brukar du den same framgangsmåten som er forklart under «Ledige Stillingar».

Web levert av CustomPublish