Lokale forskrifter - Lovdata Osterøy

Klikk her for å opne Lovdata --> Lokale forskrifter for Osterøy kommune

Forskriftene i lista er valgt i samband med orda som førekjem i titlane på forskriftene. Om du ikkje finn ei forskirft i lista, kan du prøve å søkje i heile Lovdatabasen. 

Desse forskriftene var tilgjengelege pr. 01. januar 2015 (i alfabetisk rekkefølgje)

 

 • Forskrift om politivedtekt, Osterøy kommune, Hordaland
 • Freding av Havrå som kulturmiljø, Osterøy kommune, Hordaland
 • Freding for Herlandsnesjane naturreservat, Osterøy kommune, Hordaland
 • Godkjenning av våpen og flagg, Osterøy kommune, Hordaland
 • Handtering av avfall frå hushald, Osterøy kommune m.fl., Hordaland
 • Jaktreglar for sameige gnr. 68 - Havre, Osterøy kommune, Hordaland
 • Kommunenamn, Osterøy kommune, Hordaland
 • Konsesjon, Osterøy kommune, Hordaland
 • Minsteareal for hjort, Osterøy kommune, Hordaland
 • Namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Osterøy kommune, Hordaland
 • Retningsliner for praktisering av § 3 - § 8 i forskrift til § 5i plan- og bygningslova (ny kartforskrift), Osterøy kommune m.fl., Hordaland
 • Spreiingstidspunkt for husdyrgjødsel, Osterøy kommune, Hordaland
 • Tiltak mot pærebrann, Osterøy kommune m.fl., Hordaland
 • Unntak frå forbodet mot å sleppa verar på sambeite, Osterøy kommune, Hordaland
 • Vedtekt til § 7 i brannlova, Osterøy kommune, Hordaland
 • Vedtekter i bygningsloven for Osterøy kommune, Osterøy kommune, Hordaland
Web levert av CustomPublish