Lonevåg skule

Lonevåg skule er ein fulldelt skule med om lag 223 elevar og har Lonevåg barnehage, Osterøy ungdomskule, og Osterøy vidaregåande skule som næraste naboar. Lonevåg skule har lett og nær tilgang til fine naturområde; der læring, leik og utfalding kan finna stad.

Skulen gjev tilbod om SFO kl.07.30 - 16.30


Siste nytt


 

Velkomen til første møte med grunnskulen!

Søknad om skulefritidsordning

Du kan no søkja plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det  er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i 1. til 4. klasse og for  elevar med særlege behov i 1.til 7. klasse.

Søknadsfrist for SFO frå hausten 2018 er: 1. mai 2018 og det må søkjast elektronisk.

20. mars 2017 Les meir

Skuletider

Skuletider:

Vekedag

1-4.kl

5-7.kl

Måndag

08.30-13.05

08.30-14.00

Tysdag

08.30-14.00

08.30-14.00

Onsdag

08.30-13.05

08.30-14.00

Torsdag

08.30-14.00

08.30-14.00

Fredag

08.30-13.05

08.30-13.05

19. august 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish