Mjøsdalen barnehage

 

Mjøsdalen barnehage er ein 1-avdelings barnehage for born i alderen 1 - 6 år.
Mjøsdalen barnehage er næraste nabo til Hosanger Montesorriskule, og barnehagen har stort og tilgjengeleg uteområde.

Mjøsdalen barnehage sin visjon: Saman får vi verdas viktigaste verdiar til å veksa

  • Skapa trygge born som trivest saman
  • Gje høve til leik og læring gjennom leik og andre aktivitetar
  • Sjå og verdsetja kvart barn
  • Borna skal lære omsorg og toleranse for kvarandre
  • Gje borna ein kvardag som er prega av glede, humor og estetiske opplevingar

Me har faste utedagar –  og me ønskjer å lære borna å verta glade i naturen og ta vare på den i framtida.
 

 

Web levert av CustomPublish