Møte i heradsstyret 17. januar

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og tek til kl. 16.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her: HS.17.01.18.pdf

Web levert av CustomPublish