Nordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osterøy. 

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for desse kommunane. Fagleg instruksjonsmyndighet innanfor skatteområdet har staten, og vert utøva gjennom Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Vest.

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna:

  • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
  • Føring av skatterekneskap for kommunane
  • Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Arbeidsgjevarkontroll

Kontaktpersonar Nordhordland kemnerkontor:

Kontaktpersonar Nordhordland kemnerkontor
Namn (e-post) Telefon Arbeidsoppgåver
Trond Viggo Mjellelid 56 37 58 91 Kemnar
Else Kallekleiv 56 37 58 93 Skatterekneskap
Karoline Rathore 56 37 51 99 Innkrevjing
Martin Bergfjord Johansen 56 37 58 99 Innkrevjing
Tommy Klementsen 56 37 58 94 Rekneskapskontroll
Torill Leirvåg 56 37 52 01 Rekneskapskontroll og kommunale avgifter
Grethe Haugsvær 56 37 58 81 Rekneskapskontroll
     

 

 

Besøksadresse:   
Burkhovdane 5,
5914 Isdalstø
(vis a vis Knarvik barneskule)

Opningstid:
Måndag til fredag frå 08:00 til 15:30

Kontaktinformasjon:
Telefon: 56 37 50 28
Fax: 56 37 50 29
E-post: post@nhkemner.no

 

Web levert av CustomPublish