Oppfølging Votlo

Osterøy Heradstyre i Heradstyre sal

Folkemøte 15.feb om skredrapportar på Votlo

15.feb kl. 19.30 - Heradstyresalen, Rådhuset

08. februar 2018 Les meir
steinsprang

Sikringstiltak og ansvar i høve til avdekka steinsprang- og jordskredfare

Kommunen har som forvaltningsmynde eit ansvar for førebygging mot naturskader etter naturskadelova og plan- og byggningslova.

08. februar 2018 Les meir
skredfare Votlo

Oppfølging skredfare på Votlo

Skredfarerapport med faresoner for Votlo er ferdigstilt

Onsdag 24.01.2018 var ordførar, rådmann og ein medarbeidar i møte i Haus for å orienterte om oppfølgingsarbeidet i høve til skredfaren på Votlo. Geologane er no ferdige med rapport etter skredfarekartlegging av eit større område på Votlo. Artikkelen under gjer greie for den kunnskapen kommunen no har om situasjonen.

25. januar 2018 Les meir

Informasjon om tryggleik og skredfarekartlegging på Votlo

I artikkelen kan du lesa meir om informasjon om tryggleik og skredfarekartlegging på Votlo.

05. januar 2018 Les meir

Skredfarekartlegging Votlo

I etterkant av skredhendinga på Votlo 07.12.17 er det bestilt faresonekartlegging, overvassvurderingar og utgreiing av moglege sikringstiltak i Votlo-området. 

20. desember 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish