Politisk styring i Osterøy

På desse sidene vil du få informasjon om det politiske livet i Osterøy kommune. Her vil du finne informasjon om og frå ordførar, formannskap, kommunestyre, og frå dei ulike politiske råda og utvala som finnest i kommunen. Du vil også kunne sjå kva tid politiske møte vert haldne, og ha høve til å fylgje med på sakskart og saksdokument som er offentleg tilgjengelege.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish