Levering av sjølvmelding

Lønsmottakarar og pensjonister

Frist for innlevering av sjølvmelding, på papir eller internett, er 30. april. Dei som ikkje har endringar eller tillegg treng ikkje sende inn sjølvmeldinga.  Sjølvmeldinga reknast då som levert med dei opplysningane som er fylt ut på førehand. 

Postadresse er: Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana.

Som kjend vart Osterøy likningskontor lagt ned 31.12.07. Det er ikkje lenger nokon på rådhuset som kan rettleie med sjølvmeldinga.  Rettleiing kan ein få ved å ta kontakt på 
tlf. 800 80 000, på www.skatteetaten.no eller ein kan venda seg til Skatteetaten sine kontor i Bergen og Knarvik.  

Web levert av CustomPublish