Skule og opplæring

Illustrasjonsbilete

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø

Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

17. september 2017 Les meir om det nye regelverket
bufdir-logo

Nytt tilbud til alle foreldre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

17. januar 2017 Les meir

Skular på Osterøy

Osterøy kommune har 6 offentlege grunnskular, 4 barneskular (1-7), 1 barneskule (1-4) og 1 sentral ungdomsskule (8-10). I tillegg har vi 2 private barneskular og 1 privat ungdomsskule og ein vidaregåande skule.

Osterøy kommune har også vaksenopplæring og kulturskule.

 

11. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish