Du er her: Start/TEMAPLANAR

Oversikt temaplanar

Her finn du oversikt over kommunen sine temaplanar. 

Dersom du ikkje finn det du leitar etter eller treng anna hjelp ta kontakt med sørviskontoret på tlf 556192100 eller epost post@osteroy.kommune.no

Forvaltningsplan for hjort for Osterøy kommune 2017-2021

Trafikksikringsplan 2016-2020

Plan for habilitering og rehabilitering

Bustadsosial handlingsplan

Ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2016

Smittevernplan 2013

Strategisk kompetanseplan for sektor Helse, omsorg og sosial

Slamplan

Eldremelding- handlinsplan

Risikokartlegging av risikoberedskap

Overordna kriseplan

Plan for helse og beredskap

Bibliotekplan for Osterøy kommune

Plan for psykisk helsevern

Temaplan psykisk helse og rus

Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish