Vakttelefon

Vakttelefoner

Vakttelefonar

Kva Naud Utanom naudsituasjonar
Vakttelefonar

Brann

110 905 72 711

Akutt forurensing

110  

Politi

112

Hordaland politidistrikt: 02800

Lensmannskontoret: 56 19 45 00

Vakthavande politipatrulje: 977 45 600

Medisinsk naudhjelp

113 Haukeland universitetssjukehus: 55 97 50 00

Nordhordland legevakt

  56 35 10 03 eller 116117

Valestrand legekontor

  56 19 40 40

Lonevåg legesenter

  56 19 23 60

Barnevern utanom kontortid:

Helg og heilagdagar:

 

Vakthavande politipatrulje: 977 45 600

Barnevernvakten i Bergen: 55 36 11 80

Veg, vatn og avlaup

  56 19 21 00. Kveld, natt, helg: 56 39 01 26

Vilttelefonen

 

Ved påkjøring av vilt: 02800

 

Kommuneveterinær - bemanna 24 timar i døgnet heile året

 

40912088

Smådyrsklinikk

 

94982238

 

Web levert av CustomPublish