Val 2017

Valresultat ved Stortingsvalet 2017

Valresultatet for Osterøy kommune ved Stortingsvalet 2017 finn du her.  

Valresultatet for heile landet ved Stortingvalet 2017 finn du her.

13. november 2017 Les meir
Val 2017 logo

Førehandsrøysting i institusjonar, omsorgs- og aldersbustader og vidaregåande skule

I samband med Stortings- og sametingsvalet vert det halde førehandsrøysting i ulike institusjonar / omsorgs- og aldersbustadar og videregåande skule. Sjå tabell i nedanfor for datoar og tidspunkt.

23. august 2017 Les meir

Nye røystekrinsar frå 2017 - oversyn

Det vert sendt ut valkort til alle med røysterett ved stortingsvalet. På valkortet vil det stå kva røystekrins du høyrer til.

Heradsstyret har vedteke ny røystekrinsinndeling frå 2017.

Ny krins                     Tidlegare krinsar       Røystelokale  
1 Hauge Hauge, Hjellvik Skulebygget, Hauge
2 Lonevåg Lonevåg, Bysheim, Seljering Lonevåg skule
3 Valestrand Valestrand, Hamre Valestrand skule
4 Haus Haus, Votlo Haus skule
5 Fotlandsvåg Fotlandsvåg, Mjøsdalen, Tysse Fotlandsvåg skule
6 Bruvik Bruvik Aldersbustadene

 

Røystetid på valdagen er kl. 12.00 - kl. 20.00 i alle krinsane. På valdagen kan du kan røysta i den krinsen som høver best for deg.

Husk å ta med valkort og godkjend legitimasjon.

Vallokale i Osterøy

 

12. juli 2017 Les meir om røysting ved stortingsvalet
Val 2017 logo

Stortings- og sametingsvalet 2017 - TIDLEGRØYSTING

Førehandsrøysting i perioden  01. juli  til og med  09. august vert kalla tidlegrøysting, og er meint for veljarar som ikkje har høve til å røysta i ordinær periode for førehandsrøysting (10. august – 8. september) -  og som heller ikkje kan røysta på valdagen 11. september.  

27. juni 2017 Les meir tidlegrøysting ved valet 2017
Web levert av CustomPublish